A-kasse og fagforening for lærere og pædagoger

INDHOLDSFORTEGNELSE
A-kasse og fagforening for lærere og pædagoger

Hvad er lærere og pædagoger?

Lærere og pædagoger er faggrupper, som begge tilhører det pædagogiske område.

Som lærer vil du typisk arbejde i folkeskolen, men der er også masser af andre steder, hvor lærere og undervisere er beskæftigede – det kunne være på handelsskoler, efterskoler, højskoler, aftenskoler, sprogskoler og lignende.

Som underviser er noget af det vigtigste, at du brænder for dit fag og at du er i stand til at formidle det videre til andre mennesker på en god og interessant måde. Læreren har et stort ansvar for andre mennesker – ofte børn og unge, men også voksne. Det gælder både deres faglige udvikling, men også deres personlige trivsel.

Som pædagog kan du arbejde med omsorgs- og udviklingsopgaver med både børn, unge og voksne på en række forskellige steder.

Under uddannelsen til pædagog vælger du mellem tre specialiseringer:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skole- og fritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik

Du kan for eksempel arbejde i vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser, døgninstitutioner, skolefritidsordninger men også i fængsler, på plejehjem, hopspitaler, på asylcentre, i boligområder og lignende steder. De fleste pædagoger arbejder i det offentlige. Socialpædagoger arbejder med personer i udsatte situationer.

 

Lærere og pædagogers mulighed for fagforening

Som lærer og pædagog har du, ligesom alle andre faggrupper, mulighed for at blive emdlem af en fagforening. Du kan vælge at melde dig ind i en fagforening, efter at du har afsluttet din uddannelse, men du kan også melde dig ind allerede når du er under uddannelse. Forhør dig hos din fagforening i forhold til muligheden for nedsat kontingent eller kontingentfritagelse, hvis du endnu ikke er på arbejdsmarkedet.

Der findes en lang række fagforeninger i Danmark. Nogle af fagforeningerne beskæftiger sig med specifikke faggrupper – for eksempel med lærere eller pædagoger – mens andre fagforeninger beskæftiger sig med alle faggrupper. Om du foretrækker den ene eller anden form for fagforening er naturligvis op til dig, men det er klart, at en fagforeningen der er rettet specifikt mod dit fag, både vil kunne yde dig en bedre vedledning, rådgivning og opkvalificering i forhold til kurser og gå-hjem-foredrag, ligesom en sådan fagforening har din specifikke faggruppe for øje og altså kæmper specifikt for bedre arbejdsvilkår for netop din faggruppe.

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, som hedder BUPL i daglig tale, er den største fagforening for pædagoger i Danmark. Er du socialpædagog, findes der også Socialpædagogernes Landsforbund.

Er du lærer, er Danmarks Lærerforening et oplagt valg til a-kasse.

 

Fordele ved fagforening

Du har garenteret hørt, at det kan være smart at melde sig ind i en fagforening. Men hvorfor er det nu egentlig det? Hvad er det, du får ud af dit medlemsskab i en fagforening?

Generelt er der helt klart flere fordele ved at være medlem af en fagforening end ved at vælge ikke at være medlem. Selvom du betaler nogle penge i kontingent (vær dog opmærksom på, at du sandsynligvis vil kunne få nedsat kontingent eller kontingentfritagelse, hvis du står i en situation hvor din månedlige indtægt er lav – for eksempel hvis du er studerende eller arbejdsløs), så får du så tilstrækkeligt meget for disse penge tik, at det er den økonomiske udgift værd.

Bedre vilkår i dit arbejdsliv

Mange fagforeningen arbejder politisk, og det kan derfor være rigtig smart at vælge en fagforening, der er politisk aktiv inden for dit felt. Det betyder nemlig, at fagforeningen har indflydelse på de politiske partier og dermed arbejder for og skaber bedre arbejdsvilkår inden for det arbejdsområde, som fagforeningens medlemmer er beskæftiget indenfor. Er du for eksempel pædagog, så bidrager dit medlemsskab af for eksempel fagforeningen BUPL til at denne fagforenigen kan få politisk indflydelse på pædagogers arbejdsvilkår i Danmark. BUPL har blandt andet arbejdet hårdt for at skaffe bedre normeringer til alle landets pædagoger i daginstitutioner.

Få støtte og vejledning i kritiske situationer

Igennem dit arbejdsliv kommer du med ret stor sandsynlighed ud for en situation, hvor du kan få behov for faglig rådgivning. Det kunne være hvis du begynder at føle dig stresset, hvis du bliver mobbet eller chikaneret på arbejdspladsen, arbejdet i et dårligt arbejdsmiljø eller møder andre former for udfordringer på arbejdspladsen, som gør det svært eller ubehageligt for dig at gå på arbejde. Her kan din fagforening rådgive dig og hjælpe dig, så I får æøst problematikkerne.

Din fagforening kan også yde dig juridisk førstehjælp – eksempelvis hvis din arbejdsgiver går konkurs, hvis du ikke bliver behandlet ordentligt eller hvis du har behov for hjælp til at tjekke, om din ansættelseskontrakt er rimelig og i øvrigt i overensstemmelse med loven. Det kunne også være i tilfælde af at du oplever mobning på arbejdspladsen eller hvis du kommer ud for at få en arbejdsskade og bliver fyret som konsekvens heraf. I sådanne situationer hjælper din fagforeninger og sørger for, at dine rettigheder er sikret.

Deltag i kurser

Vil du gerne udvikle dig fagligt og holde dig opdateret på, hvor din faglighed bevæger sig hen, så kan du også deltage i kurser og workshops hos din fagforening.

 

Ulemper ved fagforening

Der er generelt ikke nogen ulemper forbundet med et medlemsskab af en fagforening. Dog kommer du selvfølgelig, i det fleste situationer, til at betale et kontingent for dit medlemsskab, og den økonomiske udgift er dermed den mest åbenlyse ulempe, du vil finde. Husk dog at undersøge, om du står i en situation, hvor du har mulighed for kontingentfritagelse – eksempelvis hvis du er studerende eller arbejdsløs, og dermed har en nedsat månedlig indtægt.

 

Sammenligning af a-kasser

Som lærer eller pædagog kan du vælge mellem en række forskellige a-kasser. For at få et mere detaljeret overblik over de forskellige a-kasser og deres fordele og ulemper, anbefaler vi at du tager et kig på de forskellige a-kassers hjemmesider og eventuelt kontakter dem personligt.

Herunder har vi oplistet nogle af de muligheder for a-kasser, du har at vælge mellem som pædagog og lærer. Vær opmærksom på, at der selvfølgelig også eksisterer nogle a-kasser, som ikke er rettet mod nogen specifik faggruppe. Disse a-kasser kan du altså være medlem af uanset om du er lærer, pædagog, tømrer eller noget helt fjerde.

Herunder har vi oplistet nogle af de muligheder for a-kasser, du har at vælge mellem som pædagog:

Socialpædagogernes A-kasse en a-kasse for pædagoger, der arbejder på det socialpædagogiske område.  Denne a-kasse har 39.000 medlemmer og koster 463 kr. om måneden ekskl. fagforening eller 1.035 kr. om måneden, hvis du vælger at tegne medlemskab inklusiv medlemskab af fagforeningen også.

Børne-og Ungdomspædagogernes Landsdækkende (BUPL) a-kasse er a-kassen for børne- og ungdomspædagoger, det vil sige typisk pædagoger der er ansat i vuggestuer, børnehaver, skolen, fritidstilbud eller på plejehjem. BUPL’s a-kasse har 61.000 medlemmer og prisen for medlemsskab eksklusiv fagforening er 449 kr. om måneden. Her kan du også vælge at tegne et medlemsskab som samtidig indbefatter fagforeningen. I så fald er prisen per måned 953 kr.

Herunder har vi oplistet en af de muligheder for a-kasser, du har at vælge mellem som lærer:

Som lærer kan du vælge en fagspecifik a-kasse i form af Lærernes A-Kasse. Denne a-kasse har 78.000
medlemmer og prisen for medlemsskab er 644 kr. per måned eksklusiv fagforening.

Husk i øvrigt, at dit kontingent som medlem af en a-kasse og fagforening kan trækkes fra i skat. Dette sker automatisk.

Hvis du kun har behov for medlemsskab – fordi du arbejder på deltid – så vil dit månedlige kontingent blive mindre.

Vores hjemmeside bruger cookies til at vise dig relevant indhold og funktioner til sociale medier. Oplysningerne om din aktivitet bliver også delt med vores samarbejdspartnere. Læs mere.