A-kasse og fagforening for offentligt ansatte

INDHOLDSFORTEGNELSE
A-kasse og fagforening for offentligt ansatte

Hvad er offentligt ansatte?

Offentligt ansatte er personer, der er ansat inden for den offentligt sektor – som altså er modstykket til det private erhvervsliv. Det er den sektor, som bliver ledet af politikerne og som udøver myndighed og leverer serviceydelser til borgerne i velfærdssamfundet

Arbejdsopgaverne i den offentlige sektor er mangeartede, især i et land som Danmark, hvor den offentlige sektor er vigtig.

 

A-kasse og fagforening for offentligt ansatte

Offentligt ansatte arbejder blandt andet med at levere forskellige tjenester inden for sundhedsvæsenet, i uddannelsessystemet, den kollektive trafik, politiet og domstolene, forsvaret, udenrigstjenester, i administration og i den sociale omsorg i institutioner såsom børnehaver, vuggestuer og ældreplejen.

Andre offentligt ansatte har til opgave at planlægge og regulere infrastrukturen rundt omkring i landet, at regulere virksomhedsforhold, konkurrenceforhold og andre forhold.

Der er også en gruppe af offentligt ansatte beskæftiget med at udbetale overførselsindkomster til privatpersoner og subsidier til virksomheder, ligesom vi naturligvis har offentligt ansatte til at opkræve skat.

Endeligt kræver det offentligt ansatte at drive forskellige offentligt ejede virksomheder i landet – det kunne være virksomheder der står for vand, el, statsligt TV og radio og infrastrukturen i landet.

Helt overordnet kan man opdele de offentligt ansattes arbejdsområder i fire delsektorer:

De kan være ansat i staten. De kan være ansat i kommunerne. De kan være ansat i regionerne. Og de kan være ansat i sociale kasser og fonde – a-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond.

 

Offentligt ansattes mulighed for fagforening

Ligesom alle andre faggrupper, har du som offentligt ansat naturligvis mulighed for at melde dig ind og sikre dig selv mod eventuelle ubehagelige situationer ved at melde dig ind i en fagforening. Du kan vælge allerede at melde dig ind i en fagforening, mens du er under uddannelse, eller du kan vente til du har afsluttet din uddannelse og skal ud på arbejdsmarkedet. Forhør dig hos din fagforening i forhold til muligheden for nedsat kontingent eller kontingentfritagelse, som du i nogle situationer vil kunne opnå, hvis du endnu ikke er på arbejdsmarkedet.

Eftersom det offentligt er en meget stor sektor, hvor du kan være ansat i en lang række af stillinger inden for en lang række af fagområder, så vil det oplagte valg af fagforening til dig som offentligt ansat variere alt efter hvilket fagområde, du tilhører.

Dog kan man sige, at der er nogle fagkasser, der i særlig grad retter sig mod offentligt ansatte.

FOA er eksempelvis en oplagt fagforening til offentligt ansatte. FOA er specialiseret i medlemmer i det offentlige – det gælder eksempelvis social- og sundhedsassistenter, pædagoger, buschauffører, sygeplejersker og en række andre faggrupper.

HK er også et oplagt valg af fagforening for en række medlemmer i den offentlige sektor.

Endelig har for eksempel fagforeningen 3F en specifik Offentlig Gruppe med cirka 34.000 medlemmer, som arbejder enten i staten, regionerne eller kommunerne, eksempelvis som håndværkere, kirkegårdsansatte, forsvarsarbejdere og rengøringsassistenter.

 

Fordele ved fagforening

Der er en hel del forskellige fordele, du opnår ved at melde dig ind i en fagforening. Nogle af fordelene oplever du direke, såsom når du får brug for juridisk hjælp og vejledning til din konkrete situation, mens andre fordele kommer dig til gode mere indirekte i form af bedre arbejdsvilkår for din faggruppe.

Herunder har vi oplistet nogle af de fordele, du kan få i kraft af et medlemsskab af en fagforening. Nogle fordele varierer fra fagforening til fagforening. Eksempelvis vil du i nogle fagforenignen blive tilbudt rabatordninger til sommerhus og avisabonnementer eller kunne få en billig forsikring. For at få et mere deltaljeret overblik over, hvilke konkrete fordele netop din udvalgte fagforening tilbyder, anbefaler vi at du tager et kig på dennes hjemmeside eller kontakter fagforeningen personligt.

Men herunder kan du få en idé om, hvorfor det kan være en smart idé at melde sig ind i en fagforening og hvad du konkret får ud af dette.

Generelt er der helt klart flere fordele ved at være medlem af en fagforening end ved at lade være med at melde dig ind. Du betaler godt nok nogle penge i kontingent (dog er der en række situationer, hvor du med god sandsynlighed vil kunne få nedsat kontingent eller kontingentfritagelse – det vil typisk være i situationer hvor du har en nedsat månedlig indtægt, for eksempel hvis du er studerende eller arbejdsløs), men du vil få så meget til gengæld for dette kontingent, at det er den økonomiske udgift værd.

Husk dog, at der er forskel på fagforeninger og hvor meget hjælp, de reelt vil kunne yde dig. Sørg derfor for at undersøge det, inden du melder dig ind, og find den fagforening, der passer til dine behov.

 

Politisk indflydelse på dine arbejdsvilkår

Hvis du vælger en fagforening, der er målrettet medlemmer af dit fag – altså en bestemt faggruppe – så vil du kunne opleve, at fagforeningen arbejder politisk inden for dit felt. Fagforeningen påvirker og samarbejder med politiske partier med den specifikke agenda at gøre arbejdsvilkårene for din faggruppe bedre. Og det er altså guld værd.

Sammen er man stærkest, og det er hele princippet bag en fagforening, hvor faggruppens medlemmer bliver stærkere i kraft af deres sammenslutning og koordinerede arbejdsindsats. Faggruppens stemme lyder altså stærkere og bliver mere betydningsfuld.

 

Gør brug af vejledning og rådgivning

Din fagforening har en bred række af kompetencer og viden til rådighed, som du vil kunne drage nytte af. Det kunne både være, hvis du står foran en nyansættelse og har brug for hjælp til at kigge din kontrakt igennem for at sikre, at du har ordentligt vilkår og de rettigheder, du har krav på. Det kan også være, at din arbejdsgiver er gået konkurs eller ikke har udbetalt dig den løn, du har ret til. Her kan fagforeningen også rådgive dig, blandt andet juridisk, og hjælpe dig til at opnå det, du har ret til.

Hvis du oplever personlige problemer på arbejdspladsen – for eksempel at arbejdsmiljøet ikke er tilfredsstillende, at du bliver mobbet af kollegaer eller chikaneret af din chef – så er fagforeningen også din vigtigste hjælp. Måske oplever du at blive fyret uhensigtsmæssigt – i så fald står din fagforening klar.

 

Opkvalificering

Din fagforening vil typisk også kunne tilbyde dig at deltage i gå hjem-møder, workshops og kurser, der opkvalificerer dig i forhold til dit fag eller i forhold til din jobsøgning. Det kunne være kurser om hvordan du bruger LinkedIn eller skriver det gode CV, hvordan du opretter hjememsider i WordPress eller noget helt helt andet. Tjek de specifikke fagforeninger ud for at få et overblik over, hvilke typer af kurser og workshops, de tilbyder.

 

Ulemper ved fagforening

Der er generelt ikke rigtig de store ulemper forbundet med at være medlem af en af landets fagforeninger. Men det er selvfølgelig ikke til at komme udenom, at du i de fleste situationer vil skulle betale et månedligt kontingent for dit medlemsskab. Dette kontingent er nødvendigt for at fagforeningen kan finansiere sine aktiviteter, men da du får en lang række af ydelser tilbudt til gengæld for dit kontingent, er det pengene værd.

Husk i øvrigt at undersøge, om du har mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent . Det kunne for eksempel være hvis du er studerende eller arbejdsløs, og på grund af dette har en lav månedlig indtægt.

 

Sammenligning af a-kasser

Udover at du kan melde dig ind i en fagforening, har du som offentligt ansat (ligesom andre faggrupper) mulighed for at melde dig ind i en a-kasse.

De forskellige a-kasser varierer lidt i form at hvor meget de kræver ind i månedligt kontingent og hvilken form for rådgivning og andre tilbud, de tilbyder.

Som offentligt ansat er der en lang række af a-kasser, der vil være relevant for dig. Det kan derfor betale sig at du laver lidt research på de forskellige a-kasser for at vurdere, hvilket tilbud og hvilken pris, der passer bedst til dig. For at få et mere detaljeret overblik over de forskellige a-kasser og deres fordele og ulemper, anbefaler vi at du tager et kig på de forskellige a-kassers hjemmesider og eventuelt kontakter dem personligt.

Vores hjemmeside bruger cookies til at vise dig relevant indhold og funktioner til sociale medier. Oplysningerne om din aktivitet bliver også delt med vores samarbejdspartnere. Læs mere.