Udbydere af a-kasser og fagforeninger

INDHOLDSFORTEGNELSE
Udbydere af a-kasser og fagforeninger

Find din rigtige a-kasse og fagforening

Det er et stort skridt, hvis man går fra at være i fuldtidsarbejde til at blive arbejdsløs. Det kan være en stor forandring i ens hverdag, ikke mindst personligt men især økonomisk. Det kan være, du går væsentligt ned i løn, hvis du ender med at miste dit job, og i værste tilfælde, er du ikke sikret økonomisk, hvis du ikke har tegnet et medlemsskab i en a-kasse, før du er blevet arbejdsløs.

Hvis det er tilfældet, så ender du i givetfald på kontanthjælp i stedet for dagpenge, og det skridt fra din nuværende løn er endnu større, end det er til dagpenge. Derfor er det altid en god idé, at du sikrer dig og din familie økonomisk, så fremtiden kan være nogenlunde velligende det, den er nu.

 

Fremtiden er aldrig sikker, men derfor du bør være det

Selvom du tænker, at du ikke står overfor en fyring eller andet, så er det dér, du bør sikre dig, mens du er i job. Det er nemlig for sent, hvis du bliver opsagt, og ikke har tegnet medlemsskab i en a-kasse. Det kræver nemlig, at du er medlem et år, før du kan få dagpenge, og i det år skal du være i job hele tiden.

Derfor er det vigtigt, du sørger for indmeldning, mens du stadig er lønmodtager. Og husk på, at en a-kasse bør anses som værende en økonomisk forsikring og en sikkerhed for dig og din fremtid. Du bør tænke på det på samme måde, som du tænker over dine forsikringer. Her har du formentlig også forsikret dit hus, din bil og dig selv, og det er gældende på præcis samme måde med a-kassen.

En opsigelse fra dit job kan komme uanmeldt. Det behøver ikke være ensbetydende med, at du ikke opfylder din job til fulde. Der kan komme uventede faktorer, som hverken du eller arbejdsgiver er herre over.

Det kan være, der kommer en krise på verdensplan, eller en pandemi, der gør, at store dele af verden lukker ned, og flere arbejdsgivere desværre er nødt til at tage konsekvensen af. Og som desværre kan have fatale konsekvenser for dig, din familie og din fremtidige situation, hvis du ikker sikret økonomisk.

Økonomien spiller en stor rolle hos de fleste, hvad end, det er noget, vi tænker over bevidst, eller om det er ubevidst. Det er en stressfaktor, hvis du står uden job og oveni skal spekulere på økonomien også, så derfor bør du sikre dig selv med en a-kasse.

Det kan godt virke som en jungle at finde ud af, hvilken a-kasse, du så skal melde dig ind i. Der er nemlig over 20 forskellige udbydere af a-kasser på det danske marked, og hvilken er så bedst for dig og hvorfor? Vi forsøger her at give dig et tydeligere billede på, hvad du bør holde øje med, når du vælger a-kasse. I samme ombæring bør du også sikre dig juridisk, og det gør du via en fagforening, som ikke er det samme som din a-kasse.

 

Fagspecifikke a-kasser og fagforeninger

Der er a-kasser og fagforeninger, der henvender sig til stort set alle arbejdsområder, så der er med garanti også én, der henvender sig til dit felt. Er du pædagog, bør du vælge BUPL, der henvender sig til pædagoger og varetager deres interesseområder, er du derimod kommunikationsmedarbejder, bør du måske vælge AJKS, der henvender sig til folk indenfor den branche.

Er du sygeplejerske, er det naturligvis Dansk Sygeplejerråd og er du indenfor handel og kontor, er HK en oplagt mulighed. De fagspecifikke a-kasser og fagforeninger, henvender sig som nævnt til dig, der er indenfor deres felt. Det betyder, de som oftest forhandler din løn og har overenskomster på dit område. Du er dog ikke tvunget til at vælge én af dem, selvom de fleste ser det som værende “bedst”. Særligt i fagforeningen er der her hjælp at hente på dit område, da de kun specialiserer indenfor det.

Fordelene ved fagspecifikke a-kasser og fagforeninger kan være:

  • Overenskomstforhandlinger og hjælp til lønforhandling indenfor dit specifikke område
  • Specifikke kurser, der henvender sig til dig og dit felt, som er med til at videreuddanne dig
  • Rådgivning af fagpersonale, der er indenfor dit felt

Din rigtige fagforening

Fagforeningen er som nævnt en anden, omend også væsentlig del. Fagforeningen er dem, der hjælper dig, hvis du har spørgsmål til din kontrakt, er blevet fyret uberettiget eller er udsat for mobning eller dét, der er værre på arbejdspladsen. De fleste tilbyder både fagforening og a-kasse, og du kan derfor samle det hos én udbyder, men for din egen sikkerhedsskyld, er det væsentlig, at du sikrer dig både økonomisk og juridisk.

Uafhængige fagforeninger for dig, der vægter det

Der findes også en række uafhængige a-kasser og fagforeninger, der har en bred kam af erhverv under sig, hvor alle brancher er velkomne. Af dem kan nævnes Krifa, ASE og Det Faglige Hus. Fælles for dem er, at de tilgodeser alle brancher, og at lønmodtagere (og i nogle tilfælde også selvstændige) er velkomne her.

De fordele, man kan drage nytte af som medlem her, er typisk, at kontingentet kan være lidt billigere end de fagspecifikke. Det kan til dels skyldes, at de større fagforeninger er medlem af en større fagorganisation samlet, men ligeledes at flere af dem er politiskaktive. Nogle af dem indbetaler også til såkaldte strejkekasser, som betaler for dem, hvis der bliver opfordret til strejke – herunder bl.a. for lærere, pædagoger og sygeplejersker. Den sikring får du ikke i de uafhængige fagforeninger, men du får til gengæld også et mindre kontingent.

 

Ens krav for a-kasser landet over

Det er underordnet hvilken a-kasse, du er medlem af, når du skal have dagpenge – så længe du er medlem, og opfylder de krav, der stilles. Beløbet er ens uanset om du er medlem af Krifa eller AJKS.

Der kan altså ikke drages økonomisk fordel, hvis du melder dig ind i én fremfor en anden, og det bør du naturligvis have for øje inden. Ligeledes er optagelseskravet med ét år i job under medlemsskab og 1924 arbejdede timer det samme. Det gør sig naturligvis gældende, så der ikke favoriseres eller forfordeles nogle.

Beløbet svarer per 2020 maksimalt til 19.083 kroner før skat per måned, hvis du er betalende fuldtidsmeldme i a-kassen, og er altså for de fleste en væsentlig nedgang fra en fuldtidsløn. Beløbet er uanfægtet, om du er direktør eller almindelig lønmodtager, det er det maksimale, du kan få. Det udregnes desuden ud fra din løn de seneste måneder, hvorfor det kan være afgørende for, om du modtager den højeste dagpengesats eller ej.

 

Prisforskel

Der er ikke vanvittig stor forskel på priserne på a-kasser i Danmark, men hvis du tjekker priserne efter i sømmene, kan du alligevel godt spare lidt. Den billigste ligger på 431 kroner per måned hvorimod den dyreste ligger på 587 kroner. Priserne er statsregulerede, så der er en grundpris, alle skal betale. Der kan så være nogle a-kasser, der hæver priserne til eksempelvis administrationsgebyrer, men der kan ligeledes være nogle, der tilbyder en række medlemsfordele, som på sigt kan spare dig for andet.

Det kan eksempelvis være, at du får et X antal beløb til at videreuddanne dig for årligt, at du får adgang til kurser, der koster penge eller at du får rabatter på nogle forskellige områder. Derfor er det også vigtigt, at du gør dig selv nogle overvejelser og ligeledes researcher på, hvad du synes, er vigtigst for dig. Det kan være meget forskelligt, hvad man vægter som værende vigtigt, men det kan ligeledes være forskelligt, hvad man synes, er billigt eller ej. Hvis du ynder at gøre brug af de tilbud, din a-kasse og fagforening kan tilbyde dig, så er det ikke sikkert, de ekstra penge bliver set som værende “for meget”.

Er det derimod ikke noget, du gør brug af, så kan prisforskellen være stor, og der kan være en del at spare, hvis du regner det ud på årsbasis.

 

Vil du sikre dig endnu mere?

Vil du sikre dig endnu mere, end blot ved den dagpengesats, du er berettiget til, så kan du ved langt de fleste a-kasser tegne en ekstra lønsikring, der sikrer dig mere end dagpengesatsen. Der er dog et maks sats på, hvad du kan få udbetalt også her.

Den lønsikring skal primært ses som værende vigtig for dig, der tjener en god portion penge, og som vil få det ekstra svært, og en stor nedgang i din løn, hvis du bliver opsagt. Der bliver lagt et beløb oveni din månedlige indbetaling til a-kassen, og her er der også regler og en karensperiode, der skal overholdes, før du kan gøre brug af din lønsikring. Dette bør du tjekke med din pågældende a-kasse, da der er store forskelle fra de enkelte.

Vi håber, du er bedre rustet til at finde din rette fagforening og a-kasse, og at du tænker over, at du er sikret i fremtiden. Selvom du føler dig sikker på nuværende tidspunkt, kan der desværre altid være udefrakomne faktorer, der påvirker og ændrer din situation lynhurtigt. Og husk der er en a-kasse, der passer til alle – uanset erhverv og uddannelsesbaggrund.

Vores hjemmeside bruger cookies til at vise dig relevant indhold og funktioner til sociale medier. Oplysningerne om din aktivitet bliver også delt med vores samarbejdspartnere. Læs mere.